İkili eğitim L

Bilgi

Gereksinimler

Bize kayıt olabilmek için şunları getirin:

Eğitim aşamaları

Faz 1

Faz 2

Ehliyetinizi aldıktan sonraki 12 ay içinde, yasal olarak iki mükemmel sürüş ve bir sürücü güvenliği eğitim kursunu tamamlamanız gerekir.

Modüller arasında en az 1 ay ve 1. mükemmellik sürüşü ile 2. mükemmellik sürüşü arasında en az 3 aylık bir boşluk olmalıdır.

Mükemmel sürüşler ve sürücü güvenliği eğitimi, sürücü kursumuzda yapılabilir veya rezerve edilebilir.

Maliyetler

İkili eğitim L

Teori: 32 TU

Sürüş: 12 TU

+ 1 teorik eğitim

+ özel 1000 km

  • Kayıt, kurs, sigorta, ön muayene € 520,-
  • 1. Teori testi - ve pratik test BEDAVA*
  • 11 B sürüş dersleri ** € 660,-
  • 60€ karşılığında 1 teorik eğitim € 60,-
  • 60 € karşılığında 1 L kontrol sürüşü € 60,-

Toplam

€1300,-

Ücretsiz öğrenme CD’si!

Eğitim masraflarının tamamını peşin öderken

* Kayıt sırasında minimum 520 € ödenmesi gerekmektedir. içinde
Kayıt paketi, ilgili ilk denemeleri içerir
sınavlara, tekrarlanan sınavlara
aşağıdaki gibi hesaplanır:

bilgisayar sınavı:

1 modül € 98,-

– 2 modül
€135,-

Pratik sınav € 155,-

** 11 B direksiyon dersi (50dk 60 € / saat)

16: 00’dan itibaren 10 € ek ücret,-

20.00’den itibaren ve cumartesi günleri 15 € ek ücret